Unghöns

Info om unghönsuppfödningen

Thuressons hönseri AB har en uppfödning av värphöns på ca 300 000 djur/år.  Vi jobbar med stor precision när det gäller utveckling och uppföljning.

Vi tar emot daggamla kycklingar från kläckeriet, våra uppfödningsstallar är väl förberedda med rätt temp (36 grader) samt att foder och vatten finns tillgängligt. Temperaturen sänks därefter succesivt ner till 20 grader efter en månad.

Alla våra unghöns föds upp i frigående system och merparten i volierer. På så sätt anpassas djuren optimalt för de morderna äggproduktionssystemen med flera våningar. Vi har stora möjligheter att kontrollera djurets vikt, utveckling och beteende genom vårt kontrollprogram. Det ger oss möjlighet till att styra ljus och foderblandningar. Detta gör våra kycklingar väl anpassade till äggproduktion i frigående flervåningssystem.

När kycklingen blir könsmogen så skall den med stor fördel ha fått "bo in" sig i sitt värphönsstall. Därför så flyttas kycklingen till värpstallarna vid 16 veckors ålder. Könsmognaden sker vid ca 18-19 veckors ålder.

Att bedriva en uppfödning integrerat med produktion och äggpackeri ger många bra möjligheter att ha kontroll på vad som ger bäst slutresultat. Vi är inte bundna till någon särskild avelshybrid utan strävar hela tiden efter att ge kunden den bästa kycklingen som vi ger bästa möjliga förutsättningar för att bli en optimal värphöna.