Modernt packeri med hög kapacitet

Efter en stor investering våren 2015 har vi nu fördubblat kapaciteten i vårt packeri. Här packar omkring 14 anställda 2 miljoner ägg – varje vecka!

Mitt på Öland, några kilometer från vårt kontor, ligger Thuressons packeri. Byggnaden är idag utbyggd och är på totalt 3 000 kvadratmeter och en helt ny sorteringslinje och packmaskin står på plats. Tre automatiserade robotar finns också på plats för att befria vår personal från monotona och tunga moment. Här går äggen igenom noggranna kvalitetskontroller; alla defekta, smutsiga eller knäckta ägg sorteras bort för att säkerställa att bara de allra bästa når konsumenten. Efter alla kontroller storlekssorteras de och packas i olika förpackningar som datummärks. Äggen som kommer från våra externa producenter hämtar vi på gårdarna 1–2 gånger i veckan.

Det är först i packeriet som äggen blir livsmedel och detta sker genom att först så klassificeras äggets kvalite. Klass A om det inte har följande kvalitetsbrister (smuts, blod eller knäck) Ägg med kvalitetsbrister frånsorteras och skickas till produktindustrin för framställan av exempelvis äggpulver. I packmaskinen så vägs alla äggen för att därefter placeras i rätt förpackning. Att paketera ägg är ett sätt att förädla råvaran. Det som förändrar att ägget från att vara råvara till att bli livsmedel är att varje ägg kontrolleras och vägs individuellt. Vid själva kontrollen så tar man hänsyn till om ägget kvalitetsbrister så som smuts på skalet eller blod inne i ägget eller om skalet har några skador i form av sprickor eller är deformerat.

Vi jobbar ständigt med att utbilda och engagera vår personal till att förbättra vår kvalité till dig. Ett annat sätt att kontrollera äggens inre kvalité är att göra en hållbarhetstest på ägget . Testen görs på ägg som har stått i rumstemperatur en månad efter utgånget bäst före datum. Ägget knäcks upp och man bedömer lukt och utseende på innehållet, vi har till dags datum inte haft något ägg som har varit dåligt vid denna kontroll