Äggproduktion - info

Info om äggproduktion

Vid nyrekrytering av värphöns så sker detta i första hand från egen uppfödning. Även vår äggproduktion har genomfört ISO certifiering gällande kvalité och miljö. Med detta som grund så styrs och kontrolleras alla viktiga parametrar av personal med ett brett kunnande inom området.

Vi har ca 70 000 värphöns när alla 5 avdelningarna har djur igång. Värphönsen sätts in med en viss cykel för att alltid ha en god tillgång på ägg. Hönan stannar hos oss till ca 85 veckors ålder innan hon ersätts.

Att producera ca 20 % av äggåtgången för vårt äggpackeri gör att vi har en god möjlighet att styra invägningen. Som ett komplement till den egna invägningen så finns ca 250 000 höns till kontrakterade i närområdet.