Uppfödning med djurens bästa i åtanke

Unghönsuppfödning har vi ägnat oss åt ända sedan företaget startade under 50-talet. Idag är uppfödningen moderniserad och utvecklas ständigt, men vi bär med oss all den kunskap och de traditioner som vi byggt upp under alla dessa år.

Våra unghöns har ett frigående system vars syfte är att främja hönornas naturliga beteende. De har flera olika våningsplan att vistas på vilket ger dem bra stimulans. Det blir som en variant av att flyga upp i ett träd. De känner sig väldigt trygga i det eftersom det faller sig naturligt för dem.

Föds upp i 16 veckor
Kycklingarna kommer till oss när de är ett dygn gamla och vi föder upp dem i 16 veckor innan de levereras till äggproducenter eller sätts in i vår egen  ggproduktion. Vårt mål är att föda upp 300 000 unghöns om året och det är vi riktigt nära att göra nu. Hönsen levererar vi till gårdar i hela södra Sverige och även till en del privatpersoner. Det blir allt mer populärt att ha ett tiotal egna höns
i sin trädgård – kul, tycker vi!

Bra miljö
Ett annat mål vi har, det viktigaste av dem alla, är att djuren ska må väl och ha det bra genom hela sin livstid. Vi har regelbunden tillsyn och flera gånger om dagen ser vi till att de har tillgång till mat, vatten och bra luft. Det är vårt jobb att skapa en miljö där de kan trivas och hålla sig friska. Här har vi vår långa erfarenhet att tacka för mycket. Vi säkerställer också att vi i alla lägen kan ge unghönsen en bra miljö och har därför säkrat oss mot strömavbrott och har en vattenbuffert om problem skulle uppstå. Vi har alltid gott om foder hemma om leveranserna någon gång inte
skulle komma på utsatt tid. Av erfarenhet vet vi att vädret på Öland kan ställa till det ibland!