Rustade för fortsatt framgång

NÄR MIN PAPPA startade Thuressons Hönseri år 1950 var verksamheten inriktad på kläckning och unghönsuppfödning. Under 60-talet inleddes en stor expansion; nya, storskaliga driftanläggningar byggdes och produktiviteten ökade. 

Jag och min syster Yvonne kom in i företaget på 70- och 80-talet och när vi slutligen tog över driften under den senare halvan av 80-talet så började vi också att konsumentförpacka ägg i eget packeri. Idag har vi knappt 70 000 egna höns som lägger en halv miljon ägg i veckan. Till det kan vi lägga ytterligare 1,5 miljoner ägg som vi varje vecka köper in och paketerar från kontrakterade producenter runt om i regionen. 

UNDER ÅREN SOM gått har vi gjort flera investeringar för djurens och kundernas bästa. Under början av 2000-talet valde vi att ställa om produktionen till frigående inomhus med helt nya inredningar som främjar hönsens naturliga beteende. Vi kände att det var rätt väg att gå och med facit i hand är vi väldigt nöjda med vårt beslut. En fördel med att vi har ett tiotal andra äggproducenter knutna till oss, som både producerar ekologiskt och frigående, är att vi kan erbjuda dig som kund ett brett äggsortiment. Thuressons utveckling har varit fantastisk och det är med ljus framtidstro som vi nu blickar framåt. 

VI KOMMER FORTSÄTTA att utvecklas med marknaden. Konsumenterna väljer i allt större utsträckning att köpa ekologiska och närproducerade livsmedel och det är också där vi kommer lägga ännu mer krut framöver. Idag vet de flesta hur nyttigt det är med ägg och konsumtionen kommer fortsätta att öka vilket innebär att vi kommer kunna öka vår produktion ytterligare. Likaså kommer våra leverantörer fortsätta att växa och vi hoppas kunna stötta dem i sin utveckling.  Vi jobbar sedan några år mot vår Vision 2030, där en viktig del har varit att bredda ägandet. Det steget är genomfört och jag är tacksam att hittat två nya kompanjoner. Emma Jidefur och Joacim Furuhammar är sedan våren 2018 delägare i företaget. Vi jobbar nu mot målet att nå en ännu stabilare lönsamhet, effektivare produktion och tryggare framtid. Hoppas du är också är med oss då! 

Agne Thuresson

VD på Thuressons Hönseri AB