Policy - Kvalitet & Miljö

Policy - Kvalitet & Miljö

Kvalitet, Miljö och Livsmedelssäkerhet

Thuressons Hönseri AB föder upp unghöns, producerar ägg, kvalitetskontrollerar, paketerar och distribuerar ägg till grossister och butiker i sydöstra Sverige. Marknadsföring och försäljning av ägg görs i samarbete med Stjärnägg. Vi uppfyller krav i enl. ISO 9001, 14001, IFS Food och KRAV.

  • Vår målsättning är att alltid infria kundens krav och förväntningar av säkra och miljövänliga produkter. Kunden ska se oss som sitt förstahandsalternativ vid val av leverantör.
  • Vi vill att vår personal ska känna trygghet, säkerhet och motivation i sin anställning.
  • Vi ska, genom en öppen och effektiv kommunikation, samverka med personal, kunder, leverantörer och myndigheter.
  • Vi strävar efter att ha samhällets förtroende för hur vi bedriver vår verksamhet.
  • Vi ska främja miljömedvetande hos personal, kunder och leverantörer samt vid investeringar stegvis minska energianvändning och avfallsmängd genom ständig förbättring.
  • Utifrån nya krav i form av lagförändringar, kunders önskemål och andra intressenters förväntningar ska vi ständigt förbättra vårt verksamhetssystem.

Vi är certifierade enligt nedan.

Som kund/konsument så kan du alltid känna stor trygghet när du handlar ägg från Stjärnägg. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår möjlighet att öka kvaliten på våra produkter. 
Ett steg i detta är att vara certifierade enligt följande standarder.

Klicka på respektive för att se/skriva ut certifikatet.

ISO 9001 & 14001IFS, KRAV